ผ้าป่า “สำนึกรักพานพิเศษ” เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

ผ้าป่า “สำนึกรักพานพิเศษ” เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

ผอ.ณัฐ ทองธรรมชาติ ประธานคณะกรรการสถานศึกษานำตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส คณะกรรมการสมาพันธ์ศิษย์เก่า และคณะครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพบโชค เพื่อขอเมตตาท่านเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ในการจัดผ้าป่า “สำนึกรักพานพิเศษ” ในวันที่ 13 เม.ย. 2562 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 30 เครื่อง กราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อ เป็นอย่างสูง ที่ท่านมีเมตตา (25 มี.ค. 2562)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *