โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับเงินบริจาคจากหลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับเงินบริจาคจากหลวงพ่อพบโชค  ติสฺสวํโส

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน  2562 ผู้อำนวยการกานตเชษฐ์ ถาคำ และตัวแทนคณะครูบุคลากรโรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม.36 รับเงินบริจาคจากหลวงพ่อพบโชค
ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อทำบุญผ้าป่ามหากุศล “สำนึกรักพานพิเศษ” ในวันที่ 13 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 30 เครื่อง 

admin

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *