ผ้าป่า “สำนึกรักพานพิเศษ”

ผ้าป่า “สำนึกรักพานพิเศษ”

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา, สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพาน ชร.8 – โรงเรียนพานพิเศษพิทยา และผู้มีจิตเมตตา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล “สำนึกรักพานพิเศษ”  เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เวลา 14.09 น. วันที่ 13 เมษายน 2562

admin

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *