คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวง และถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวง และถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร.ต.นิกร ใจสม ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครู บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวง และถวายพวงมาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ้านท่าดีหมี อ.พาน จ.เชียงราย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *