บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะ/รองเจ้าคณะอำเภอพาน /เจ้าคณะตำบล ณ วัดทุ่งพร้าว ต.ม่วงคำ

บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะ/รองเจ้าคณะอำเภอพาน /เจ้าคณะตำบล ณ วัดทุ่งพร้าว ต.ม่วงคำ

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร.ต.นิกร ใจสม ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์เจ้าคณะ/รองเจ้าคณะอำเภอพาน /เจ้าคณะตำบล ณ วัดทุ่งพร้าว ต.ม่วงคำ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *