โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2562

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท โดยช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศของฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียนในภาคบ่าย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *