“เปิดศักยภาพด้านวิชาการและงานอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

“เปิดศักยภาพด้านวิชาการและงานอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านพานพิเศษพิทยา ประจำปีปีการศึกษา 2561  ภายใต้สโลแกน “เปิดศักยภาพด้านวิชาการและงานอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรราชการและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *