ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา - 22 กิจกรรม
สำนึกรักพานพิเศษ62
Classroom4.0
labschool59
กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก 2559
กีฬาสี 59
ค่ายลูกเสือ 2559
ตักบาตรความดี ปีใหม่ 2560
ปัจฉิม 2559
ปัญญาสมวาร
พิธีพุทธาภิเษก
ม.5 ทัศนศึกษา59
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 16-2-60
ลูกเสือสวนสนาม-ทบทวนคำปฏิญาณตน 2560
วันต่อต้านยาเสพติดโลก-วันสุนทรภู่ 2560
เกษียณ60-แม่งัด


ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา