โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูวนาลี สุรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การกล่าวเปิดและให้โอวาท กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการฯ พร้อมคณะครูจากกลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ ผอ.แสวง จันทร์ถนอม ข้าราชการบำนาญ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมอาคารสถานที่พร้อมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา ในคาบที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และรองผู้อำนวยการชวลิต ปัญจขันธ์ มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งร่วมจับฉลากรางวัลหางบัตรมอบของที่ระลึก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตอบคำถามและการชมวีดิโออาเซียนในห้องโสตทัศนศึกษา กิจกรรมประกวดวาดรูปอาเซียน กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆ และการแสดงการเต้นบัดสลบ หรือ บาสะโล็ฟ (Paslop) อันเป็นการแสดงประจำชาติสปป.ลาว โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู