โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

อำเภอพาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมผู้ปกครองและครู สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี ครั้งที่ 22 ขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพาน ได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สวามีภักดิ์ นายอำเภอพานเป็นประธานในพิธี โดยมีนายบุญถาวร ครูบา ประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน

เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในรุ่นต่างๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป

>> คลิกชมรูปภาพกิจกรรมได้ที่นี่ <<

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอพาน แม่ลาว และป่าแดด ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 โรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน

กิจกรรมคืนความสุข โดยหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตประชากองทัพอากาศขึ้น ในวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยในงานมีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม กิจกรรมเครื่องบินเล็ก และกิจกรรมนันทนาการจากหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ในโครงการสถานศึกษาพอเพียง ในภาคเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ แสงบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายบุญถาวร ครูบา ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมพิธี พร้อมทั้งปล่อยปลาร่วมกับคณะครูและนักเรียน และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World 28 มี.ค. – 1 ก.พ. 2557ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย คณะครูจากกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยานำนักเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้ สรุปและนำเสนอท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติ