โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 13.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังสนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ เป็นตัวแทนคณะครูถวายการต้อนรับ และเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 16.27 น.

วันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู”

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพาน

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Recuse : OSOS) ตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นประธานในพิธี

งานสืบชะตาหลวง และพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1″

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม สืบชะตาหลวง และ พิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1″ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 64 ปี โรงเรียนพาน ชร.8 – 40 ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นเริ่มกิจกรรมพุทธาภิเษกและสืบชะตาหลวง มีคณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรม พานพิเศษวิชาการ’57 “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพานพิเศษวิชาการ’57 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีคำขวัญในการจัดงานปีนี้ว่า “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน การจัดบูทของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านยรรยงค์ พัวพันพัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดี กิจกรรมประกวดเจ้าชายเจ้าหญิงในนิยาย กิจกรรมสอยดาว การขายอาหารจากห้องเรียนต่างๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หน่วยย่อยที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูวนาลี สุรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การกล่าวเปิดและให้โอวาท กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง