คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

นายไชยนคร  ขุมคำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีนายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 16 และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ

 

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2560

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในทุกกลุ่มสาระวิชา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม” ในระหว่าง วันที่ 21-22 ก.ค. 2560 โดยมีนายพงศธร ธาดาจันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมแรลลี่สิ่งแวดล้อม ณ สถานปฎิบัติธรรมถ้ำน้ำลอด บ้านปางเกาะทราย กิจกรรมดูดาว-รอบกองไฟ และกิจกรรมศิลปะจากป่า โดยมีสมาชิกค่าย รวม 78 คน  STAFF จำนวน 23 คน ครูพี่เลี้ยง 19 คน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560

 

          โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถวาย ณ วัดพระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมประกอบด้วยการแห่เทียนพรรษาขึ้นบันไดนาค การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน การเวียนเทียนและสรงน้ำพระธาตุจอมแว่ นำโดยนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนและครู บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยได้รับความมือจากโรงพยาบาลพาน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ร่วมจัดกิจกรรมด้วย กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ การประกวดการประพันธ์ การแสดงจากระดับชั้นต่างๆ การให้ความรู้จากโรงพยาบาลและสถานีตำรวจ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้ทรงก่อต้ังกิจการลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดพิธีขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย กองลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านสันติวัน, กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่, กองลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

    ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
จํานวน  1  อัตรา ระหว่างวันที่  21 – 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2560   นั้น บัดนี้ 
ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลง จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังนี้

           1.      นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ
           2.      นายธนันชัย          ใจคล่องแคล่ว
           3.      นายอภิรักษ์          เทพอุดม
           4.      นางสาวโสรยา       ศักดาจารุวัฒน์

           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองธรรมชาติ ห้องอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ <<