กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม” ในระหว่าง วันที่ 21-22 ก.ค. 2560 โดยมีนายพงศธร ธาดาจันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมแรลลี่สิ่งแวดล้อม ณ สถานปฎิบัติธรรมถ้ำน้ำลอด บ้านปางเกาะทราย กิจกรรมดูดาว-รอบกองไฟ และกิจกรรมศิลปะจากป่า โดยมีสมาชิกค่าย รวม 78 คน  STAFF จำนวน 23 คน ครูพี่เลี้ยง 19 คน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560

 

          โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถวาย ณ วัดพระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมประกอบด้วยการแห่เทียนพรรษาขึ้นบันไดนาค การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน การเวียนเทียนและสรงน้ำพระธาตุจอมแว่ นำโดยนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนและครู บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยได้รับความมือจากโรงพยาบาลพาน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ร่วมจัดกิจกรรมด้วย กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ การประกวดการประพันธ์ การแสดงจากระดับชั้นต่างๆ การให้ความรู้จากโรงพยาบาลและสถานีตำรวจ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้ทรงก่อต้ังกิจการลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดพิธีขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย กองลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านสันติวัน, กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่, กองลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

    ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
จํานวน  1  อัตรา ระหว่างวันที่  21 – 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2560   นั้น บัดนี้ 
ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลง จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังนี้

           1.      นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ
           2.      นายธนันชัย          ใจคล่องแคล่ว
           3.      นายอภิรักษ์          เทพอุดม
           4.      นางสาวโสรยา       ศักดาจารุวัฒน์

           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองธรรมชาติ ห้องอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ <<

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาฟิสิกส์


     โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ฟิสิกส์  ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รวมประกันสังคม ร้อยละ ๕  

รับสมัคร
      ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      วันที่ ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา /เว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th

กำหนดวันสอบคัดเลือก 
     วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

Download ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ทั้งแบบสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ, ประกวดคำขวัญ, แต่งแฟนซีและเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่