โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับธงเจ้าภาพกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยานำโดยนายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียม พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครูนักเรียน ทำพิธีรับธงเจ้าภาพกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ปีการศึกษา 2561 ต่อจาก “ไชยานุภาพเกมส์” โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปี 2560  

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ “ไชยานุภาพเกมส์” 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยานำโดย นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 “ไชยานุภาพเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

นายไชยนคร  ขุมคำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีนายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 16 และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ

 

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2560

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในทุกกลุ่มสาระวิชา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม” ในระหว่าง วันที่ 21-22 ก.ค. 2560 โดยมีนายพงศธร ธาดาจันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมแรลลี่สิ่งแวดล้อม ณ สถานปฎิบัติธรรมถ้ำน้ำลอด บ้านปางเกาะทราย กิจกรรมดูดาว-รอบกองไฟ และกิจกรรมศิลปะจากป่า โดยมีสมาชิกค่าย รวม 78 คน  STAFF จำนวน 23 คน ครูพี่เลี้ยง 19 คน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560

 

          โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถวาย ณ วัดพระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมประกอบด้วยการแห่เทียนพรรษาขึ้นบันไดนาค การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน การเวียนเทียนและสรงน้ำพระธาตุจอมแว่ นำโดยนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนและครู บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยได้รับความมือจากโรงพยาบาลพาน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ร่วมจัดกิจกรรมด้วย กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ การประกวดการประพันธ์ การแสดงจากระดับชั้นต่างๆ การให้ความรู้จากโรงพยาบาลและสถานีตำรวจ