นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อปี 2557