พานพิเศษวิชาการ 59 “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

       วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฯ “พานพิเศษวิชาการ 59” ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

      หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  <<< ชมภาพกิจกรรม >>>