โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดย ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการฯ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมรับการประเมิน