กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ, ประกวดคำขวัญ, แต่งแฟนซีและเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่