กิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ทั้งแบบสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง