โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาฟิสิกส์


     โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ฟิสิกส์  ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รวมประกันสังคม ร้อยละ ๕  

รับสมัคร
      ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      วันที่ ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา /เว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th

กำหนดวันสอบคัดเลือก 
     วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

Download ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว