กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยได้รับความมือจากโรงพยาบาลพาน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน ร่วมจัดกิจกรรมด้วย กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ การประกวดการประพันธ์ การแสดงจากระดับชั้นต่างๆ การให้ความรู้จากโรงพยาบาลและสถานีตำรวจ