คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

นายไชยนคร  ขุมคำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีนายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ