โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับธงเจ้าภาพกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยานำโดยนายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียม พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครูนักเรียน ทำพิธีรับธงเจ้าภาพกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ปีการศึกษา 2561 ต่อจาก “ไชยานุภาพเกมส์” โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปี 2560