โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ “ไชยานุภาพเกมส์” 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยานำโดย นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 “ไชยานุภาพเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560