ผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ”

นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ” ใน วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

พิธีรับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ปี 2560

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2 ได้นำขบวนนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและวงโยธวาทิตโรงเรียนพานพิทยาม รับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2560 โดยมีโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และโรงเรียนพานพิทยาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

วีดิทัศน์การแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017.

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017. ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ใต้ถุนอาคาร 3 จอมแว่ โดยมีกิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนและครูร่วมสนุกสนานพร้อมได้ความรู้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนไชยนคร ชุมคำ นำรองผู้อำนวยการ และคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดพิธี “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรม รวมถึงการแปรอักษรถวายความอาลัยในภาคบ่าย   

กำหนดการจัดกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

……………………………….

เวลา 08.30 น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา 09.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป (บริเวณหน้าอาคาร 1 )

เวลา 10.00 น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 • จุดเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ-ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • พิธีกรอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์สมณศักดิ์ให้ศีล
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดภูษาโยง
 • ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สดัปกรณ์
 • แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • ประธานในพิธีกรวดน้ำ
 • คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • กราบลาประธานสงฆ์
 • ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ  การแต่งกาย       : ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดสีกากีแขนยาว  ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ทำกิจกรรม ถวายราชสดุดีเพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6    

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่า เชียงราย ชร.8-พานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารพบปะผู้ปกครองและชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี โดยจัดให้ผู้ปกครองและครูร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ก่อนการจัดกิจกรรมด้วย 

ปฐมนิเทศกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559

ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ ให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา