โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมตักบาตรความดี ปีใหม่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรความดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในภาคเช้าของวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ”

นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ” ใน วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

พิธีรับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ปี 2560

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2 ได้นำขบวนนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและวงโยธวาทิตโรงเรียนพานพิทยาม รับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2560 โดยมีโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และโรงเรียนพานพิทยาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

วีดิทัศน์การแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017.

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017. ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ใต้ถุนอาคาร 3 จอมแว่ โดยมีกิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนและครูร่วมสนุกสนานพร้อมได้ความรู้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนไชยนคร ชุมคำ นำรองผู้อำนวยการ และคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดพิธี “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรม รวมถึงการแปรอักษรถวายความอาลัยในภาคบ่าย   

กำหนดการจัดกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

……………………………….

เวลา 08.30 น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา 09.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป (บริเวณหน้าอาคาร 1 )

เวลา 10.00 น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 • จุดเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ-ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • พิธีกรอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์สมณศักดิ์ให้ศีล
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดภูษาโยง
 • ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สดัปกรณ์
 • แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • ประธานในพิธีกรวดน้ำ
 • คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • กราบลาประธานสงฆ์
 • ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ  การแต่งกาย       : ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดสีกากีแขนยาว  ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ทำกิจกรรม ถวายราชสดุดีเพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6