พานพิเศษวิชาการ 59 “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

       วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฯ “พานพิเศษวิชาการ 59” ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

      หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  <<< ชมภาพกิจกรรม >>>

นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อปี 2557  

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมตักบาตรความดี ปีใหม่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรความดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในภาคเช้าของวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ”

นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ” ใน วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

พิธีรับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ปี 2560

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2 ได้นำขบวนนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและวงโยธวาทิตโรงเรียนพานพิทยาม รับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2560 โดยมีโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และโรงเรียนพานพิทยาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

วีดิทัศน์การแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัย ในพิธี “บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017.

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2017. ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ใต้ถุนอาคาร 3 จอมแว่ โดยมีกิจกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนและครูร่วมสนุกสนานพร้อมได้ความรู้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนไชยนคร ชุมคำ นำรองผู้อำนวยการ และคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2559

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดพิธี “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบุญถาวร ครูบา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรม รวมถึงการแปรอักษรถวายความอาลัยในภาคบ่าย