คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 พฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.๙ )

สวรรคต เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

พระชนมพรรษา ๘๙ปี

ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ปี

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้อำนวยการประเสริฐ กันทะวัง เป็นประธานกรรรมการ พร้อมตัวแทนจากสพม. 36 และผู้บริหารฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม (บางส่วน)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

อำเภอพาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาคมผู้ปกครองและครู, สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ครั้งที่ 24 วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน

>>ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง<<

**ลิงค์รูปภาพขนาด 8M สำหรับอัดขยาย
ประมวลภาพเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

**ลิงค์รูปภาพขนาด 1280×720 สำหรับเปิดดูอย่างรวดเร็ว
ประมวลภาพเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เผยแพร่โครงงานวิชาชีพการโรงแรม ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เผยแพร่โครงงานวิชาชีพการโรงแรม  ชอร.3/2 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านวิชาการ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้รับการนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านวิชาการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของ สพม.36 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย ผู้อำนวยการทำนอง จินะเมืองใจ ประธานคณะกรรมการฯ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการฯ นิเทศกลุ่มงานฯ ,นิเทศครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก

ค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” Digital Literacy โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานด้านดิจิตอลให้แก่เยาวชนต้นแบบ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้รับความรู้ “รู้จัก รู้ใจ รู้ใช้ รู้ทันสื่อดิจิตอล” อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคุณจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ มาโดยตลอด

ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น
1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน
2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น
1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2558)
2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน
3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้
1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน
2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ภาษา(ไทย-สังคม) จำนวน 40 คน
3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(อิเลคทรอนิค)
4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ)

รับสมัคร

วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

>> ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนฉบับเต็ม <<