กำหนดการจัดกิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

“พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ หอประชุม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

……………………………….

เวลา 08.30 น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา 09.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป (บริเวณหน้าอาคาร 1 )

เวลา 10.00 น. – ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 • จุดเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ-ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • พิธีกรอาราธนาศีล /ประธานสงฆ์สมณศักดิ์ให้ศีล
 • เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระอภิธรรมจบแล้วเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดภูษาโยง
 • ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร
 • พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สดัปกรณ์
 • แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • ประธานในพิธีกรวดน้ำ
 • คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
 • กราบลาประธานสงฆ์
 • ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ  การแต่งกาย       : ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดสีกากีแขนยาว  ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ทำกิจกรรม ถวายราชสดุดีเพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6    

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่า เชียงราย ชร.8-พานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารพบปะผู้ปกครองและชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี โดยจัดให้ผู้ปกครองและครูร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ก่อนการจัดกิจกรรมด้วย 

ปฐมนิเทศกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559

ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ ให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 พฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.๙ )

สวรรคต เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

พระชนมพรรษา ๘๙ปี

ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ปี

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้อำนวยการประเสริฐ กันทะวัง เป็นประธานกรรรมการ พร้อมตัวแทนจากสพม. 36 และผู้บริหารฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีตัวแทนนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม (บางส่วน)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

อำเภอพาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาคมผู้ปกครองและครู, สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ครั้งที่ 24 วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน

>>ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง<<

**ลิงค์รูปภาพขนาด 8M สำหรับอัดขยาย
ประมวลภาพเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

**ลิงค์รูปภาพขนาด 1280×720 สำหรับเปิดดูอย่างรวดเร็ว
ประมวลภาพเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เผยแพร่โครงงานวิชาชีพการโรงแรม ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เผยแพร่โครงงานวิชาชีพการโรงแรม  ชอร.3/2 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.