โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ มาโดยตลอด

ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น
1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน
2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น
1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2558)
2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน
3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้
1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน
2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ภาษา(ไทย-สังคม) จำนวน 40 คน
3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(อิเลคทรอนิค)
4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ)

รับสมัคร

วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

>> ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนฉบับเต็ม <<

เชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 83 พรรษา

minimarthorn-2

shirt***เสื้อสำหรับบัตร เดิน/วิ่ง 200 บาท***

วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. 

  • รุ่นอายุ 18-25 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 60 บาท)
  • รุ่นอายุ 26-30 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 31-39 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

เดิน ระยะทาง 3 กม.

  • เยาวชน/ประชาชนทั่วไป (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ2558

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ดำเนินการตาม พรบ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปีพุทธศักราช 2558 ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 13.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังสนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ เป็นตัวแทนคณะครูถวายการต้อนรับ และเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 16.27 น.

วันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู”

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพาน

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Recuse : OSOS) Continue reading โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

งานสืบชะตาหลวง และพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม สืบชะตาหลวง และ พิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 64 ปี โรงเรียนพาน ชร.8 – 40 ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นเริ่มกิจกรรมพุทธาภิเษกและสืบชะตาหลวง มีคณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรม พานพิเศษวิชาการ’57 “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพานพิเศษวิชาการ’57 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีคำขวัญในการจัดงานปีนี้ว่า “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน การจัดบูทของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านยรรยงค์ พัวพันพัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<