เชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 83 พรรษา

minimarthorn-2

shirt***เสื้อสำหรับบัตร เดิน/วิ่ง 200 บาท***

วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. 

  • รุ่นอายุ 18-25 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 60 บาท)
  • รุ่นอายุ 26-30 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 31-39 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

เดิน ระยะทาง 3 กม.

  • เยาวชน/ประชาชนทั่วไป (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ2558

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ดำเนินการตาม พรบ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปีพุทธศักราช 2558 ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 13.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังสนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ เป็นตัวแทนคณะครูถวายการต้อนรับ และเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 16.27 น.

วันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู”

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพาน

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Recuse : OSOS) Continue reading โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

งานสืบชะตาหลวง และพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม สืบชะตาหลวง และ พิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 64 ปี โรงเรียนพาน ชร.8 – 40 ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นเริ่มกิจกรรมพุทธาภิเษกและสืบชะตาหลวง มีคณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรม พานพิเศษวิชาการ’57 “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพานพิเศษวิชาการ’57 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีคำขวัญในการจัดงานปีนี้ว่า “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน การจัดบูทของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านยรรยงค์ พัวพันพัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดี กิจกรรมประกวดเจ้าชายเจ้าหญิงในนิยาย กิจกรรมสอยดาว การขายอาหารจากห้องเรียนต่างๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หน่วยย่อยที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗