กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูวนาลี สุรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การกล่าวเปิดและให้โอวาท กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการฯ พร้อมคณะครูจากกลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ ผอ.แสวง จันทร์ถนอม ข้าราชการบำนาญ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมอาคารสถานที่พร้อมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา ในคาบที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และรองผู้อำนวยการชวลิต ปัญจขันธ์ มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งร่วมจับฉลากรางวัลหางบัตรมอบของที่ระลึก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตอบคำถามและการชมวีดิโออาเซียนในห้องโสตทัศนศึกษา กิจกรรมประกวดวาดรูปอาเซียน กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆ และการแสดงการเต้นบัดสลบ หรือ บาสะโล็ฟ (Paslop) อันเป็นการแสดงประจำชาติสปป.ลาว โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

อำเภอพาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมผู้ปกครองและครู สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี ครั้งที่ 22 ขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพาน ได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สวามีภักดิ์ นายอำเภอพานเป็นประธานในพิธี โดยมีนายบุญถาวร ครูบา ประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน

เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในรุ่นต่างๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป

>> คลิกชมรูปภาพกิจกรรมได้ที่นี่ <<

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอพาน แม่ลาว และป่าแดด ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 โรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน

กิจกรรมคืนความสุข โดยหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตประชากองทัพอากาศขึ้น ในวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยในงานมีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม กิจกรรมเครื่องบินเล็ก และกิจกรรมนันทนาการจากหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ในโครงการสถานศึกษาพอเพียง ในภาคเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ แสงบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายบุญถาวร ครูบา ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมพิธี พร้อมทั้งปล่อยปลาร่วมกับคณะครูและนักเรียน และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World 28 มี.ค. – 1 ก.พ. 2557ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย คณะครูจากกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยานำนักเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้ สรุปและนำเสนอท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติ