งานสืบชะตาหลวง และพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม สืบชะตาหลวง และ พิธีพุทธาภิเษก “เหรียญพุทธลีลาประทานพร รุ่นที่ 1” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 64 ปี โรงเรียนพาน ชร.8 – 40 ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นเริ่มกิจกรรมพุทธาภิเษกและสืบชะตาหลวง มีคณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรม พานพิเศษวิชาการ’57 “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพานพิเศษวิชาการ’57 ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีคำขวัญในการจัดงานปีนี้ว่า “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน การจัดบูทของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากท่านยรรยงค์ พัวพันพัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดี กิจกรรมประกวดเจ้าชายเจ้าหญิงในนิยาย กิจกรรมสอยดาว การขายอาหารจากห้องเรียนต่างๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

>>>รวมภาพกิจกรรม<<<

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หน่วยย่อยที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูวนาลี สุรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การกล่าวเปิดและให้โอวาท กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการฯ พร้อมคณะครูจากกลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ ผอ.แสวง จันทร์ถนอม ข้าราชการบำนาญ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมอาคารสถานที่พร้อมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา ในคาบที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และรองผู้อำนวยการชวลิต ปัญจขันธ์ มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งร่วมจับฉลากรางวัลหางบัตรมอบของที่ระลึก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์พานพิเศษพิทยาพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตอบคำถามและการชมวีดิโออาเซียนในห้องโสตทัศนศึกษา กิจกรรมประกวดวาดรูปอาเซียน กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆ และการแสดงการเต้นบัดสลบ หรือ บาสะโล็ฟ (Paslop) อันเป็นการแสดงประจำชาติสปป.ลาว โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู