กิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

อำเภอพาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมผู้ปกครองและครู สมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี ครั้งที่ 22 ขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพาน ได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ สวามีภักดิ์ นายอำเภอพานเป็นประธานในพิธี โดยมีนายบุญถาวร ครูบา ประธานสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน

เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในรุ่นต่างๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป

>> คลิกชมรูปภาพกิจกรรมได้ที่นี่ <<

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอพาน แม่ลาว และป่าแดด ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 โรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน

กิจกรรมคืนความสุข โดยหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมกับหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตประชากองทัพอากาศขึ้น ในวันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยในงานมีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม กิจกรรมเครื่องบินเล็ก และกิจกรรมนันทนาการจากหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ในโครงการสถานศึกษาพอเพียง ในภาคเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ แสงบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายบุญถาวร ครูบา ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมพิธี พร้อมทั้งปล่อยปลาร่วมกับคณะครูและนักเรียน และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Save the World 28 มี.ค. – 1 ก.พ. 2557ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย คณะครูจากกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยานำนักเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้ สรุปและนำเสนอท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติ

ครูและนักเรียนได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

 1. นายวงศ์ธวัช คำเหลือง
 2. นายศิวนาถ ปวรรณา
 3. นายชาราวุฒิ หงษ์คำ

จากการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมีครูชนัญชิดา เทพสุนันท์ เป็นครูที่ปรึกษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน

 •  รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
 • สอบแยกห้องเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
 • ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
 • มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็นแผนการเรียน จำนวน 3 แผนการเรียน ประกอบด้วย

แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์           จำนวน 40 คน

แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์คำนวณ                                จำนวน 40 คน

แผนการเรียนที่ 3 ศิลป์ทั่วไป                                   จำนวน 120 คน

 • รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบแยกห้องเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.
 • รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.
 • มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร การนำต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ พร้อมคณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จำนวน 10 ท่าน จากทุกกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร การนำต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางโรงเรียนจะนำหลักสูตรนี้มาใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในภาคเรียนที่ 1/2557 นี้

สัมมนาขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (iClassRoom)

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (iClassRoom) และในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ครูทวีศักดิ์ กาบปัญโญ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้ดูแลระบบ ณ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอด์ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

โดยโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำร่องรุ่นที่ 2 โดยศูนย์ประสานงานภาคเหนือประกอบไปด้วย 1.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 2.โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 3.โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 4.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5.โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 6.โรงเรียนอนุบาลลำปาง โดยได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์แทบเล็ต Apple iPad 2 จำนวน 35 เครื่องสำหรับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรกลุ่มสาระหลัก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ระดับ 4

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ระดับ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีผู้อำนวยการไชยนคร  ขุมคำ ผู้บังคับการค่าย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.phanpiset.ac.th/scout56