h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

“เบญจสัมพันธ์ สพม.เชียงราย” ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

“เบญจสัมพันธ์ สพม.เชียงราย” ครั้งที่ 1 (2024) กิจกรรมแข่งขันกีฬาครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เชียงราย วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ณ สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 รองกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วย นางสาวแพรไหม จุมปูป้อ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนางสุพรรณี กุนา หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรม 1 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย และโครงการละอ่อนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำเภอพาน ป่าแดด แม่สรวย เวียงป่าเป้า และแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดบูธส่งเสริมอาชีพ และร่วมแข่งขันวงดนตรีสตริง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอพาน