h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรม 1 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย และโครงการละอ่อนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำเภอพาน ป่าแดด แม่สรวย เวียงป่าเป้า และแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดบูธส่งเสริมอาชีพ และร่วมแข่งขันวงดนตรีสตริง