h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอพาน