h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครู ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ต้อนรับ “คุณครูปุณญาภรณ์ แสงจันทร์”

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ต้อนรับ “คุณครูปุณญาภรณ์ แสงจันทร์” ย้ายมาจากโรงเรียนนครวิทยาคม สู่รั้วชมพู-ฟ้า

กิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ขอเรียนเชิญนักกีฬาและผู้สนใจในกิจกรรมการวิ่ง ร่วมกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th/run2023

โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยามอบหมายให้ นางสาวยุวนุช ปักษิณ นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จำนวนทั้งหมด 3 รายการ โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-6 และการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ รายการมา ณ โอกาสนี้

การแข่งขันวงดนตรีคอมโบ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566

นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีคอมโบ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566 โดยวงดนตรี p.p.y.band ที่ได้รับรางวัลที่ 4 ชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 วง ในการแข่งขันวงดนตรีคอมโบ นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมสูทกรรม อบรมปฐมพยาบาล การเดินสำรวจ “ลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดบ้อม” เดินทางไกล โดยตลอดระยะทางมีฐานกิจกรรมต่างๆ

วันครู ประจำปี 2566

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครูแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์